Sede electrónica Concello de Zas

21:25:57 Domingo 1 de outubro 2023

Información

Persoal

18/07/2022

ANUNCIO DE INCORPORACION DE NOVOS CANDIDATOS NA BOLSA DE EMPREGO DE AUX. ADTVO DE INTERVENCION

EXP: 2022/E001/000014

Anuncio de incorporación de novos candidatos na bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun auxiliar administrativo/a para o departamento de intervención-tesourería. Bolsa de Emprego 062020

Mediante Resolución do Concelleiro delegado núm. 220/2022 do día 11/07/2022, aprobouse a publicación de novo das bases de convocatoria para a incoporación de novos candidatos na bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun auxiliar administrativo/a para o departamento de Intervención-tesourería. Bolsa de Emprego 062020.

A prazo de presentación de novas solicitudes para a incorporación de novos candidatos á bolsa de auxiliar administrativo/a serán de dez días hábiles, a contar do seguinte deste anuncio no B.O.P.

Os candidatos serán colocados na lista da bolsa inmediatamente despois doss candidatos que consten na actualidade.


Xustificantes de Publicación: