Sede electrónica Concello de Zas

04:40:56 Xoves 11 de agosto 2022
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria de selección de 4 operarios mantemento, limpeza e vixilancia para as piscinas de Baio e Zas

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite podrase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de "4 prazas de operarios para o mantemento, limpeza e vixilancia para as piscinas municipais de Baio e Zas.”

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no Taboleiro de anuncios.

Prazo de presentación de instancias: do 13 ata o 17 de xuño. 

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia: Anexo I (obrigatorio).
  • Xustificación do pagamento da taxa segundo a ordenanza vixente (autoliquidación operario mantemento) (obrigatorio).
  • Copia do DNI. (obrigatorio) no caso de presentación en representación, ou si a presentación no e telemática).
  • Copia da titulación exigida. (Certificado de escolaridad, certificado estudos primarios ou titulación equivalente)(obrigatorio).
  • Copia do Celga 2 ou título de galego equivalente, si e o caso.
  • Copia da documentación acreditativa dos méritos alegados, si e o caso.
  • A experiencia profesional se acreditará mediante Informe de Vida laboral actualizado e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa.
  • Os cursos de formación deberán acreditarse mediante copias dos correspondentes títulos ou diplomas.

Nome: Convocatoria de contratación de 4 operarios mantemento, limpeza e vixilancia para as piscinas de Baio e Zas 2022.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Concellería Delegada.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.