Sede electrónica Concello de Zas

04:17:37 Xoves 11 de agosto 2022
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria de incorporación de novos candidatos na bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun auxiliar administrativo/a para o departamento de Intervención-tesourería. Bolsa de Emprego 062020

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite se poderase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de "incorporación de novos candidatos na bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun auxiliar administrativo/a para ou departamento de Intervención-Tesourería. Bolsa de Emprego 062020".
Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: 10 días hábiles a partir do seguinte á publicación do anuncio no BOP.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia: Modelo (obrigatorio).
  • Copia do DNI. (obrigatorio no caso de presentación en representación, ou se a presentación non e telemática).
  • Copia da titulación exigida. (Certificado de escolaridade o equivalente) (obligatorio)
  • Fotocopia do Celga 3 ou título de galego equivalente, se é o caso.
  • Obrigatorio. Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (Ver autoliquidación). (ver)

Nome: Convocatoria de incorporación de novos candidatos na bolsa de emprego de contratación laboral temporal dun auxiliar administrativo/a para o departamento de Intervención-tesourería. Bolsa de Emprego 062020

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedimiento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Concellería Delegada.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.