Sede electrónica Concello de Zas

03:52:41 Xoves 11 de agosto 2022
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para a contratación contratación de 4 peóns e a formación dunha lista de substitución para a brigada de incendios do Concello de Zas

Non hai convocatorias abertas actualmente

Convocatoria para a contratación contratación de 4 peóns e a formación dunha lista de sustitución para a brigada de incendios do Concello de Zas.

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no Taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: 4 días hábiles a partir do seguinte a publicación do anuncio no BOP.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia(obligatorio)
  • Anexo III (obligatorio)
  • Copia do DNI. (obligatoriono caso de presentación en representación, ou si a presentación no e telemática).
  • Copia permiso de conducir B (obligatorio).
  • Copia da titulación exigida. (Graduado en educación secundaria ou Graduado escolar ou certificado de escolaridade) (obligatorio).
  • Copia do Celga 2 ou título de galego equivalente, si e o caso.
  • Copia da documentación acreditativa dos méritos alegados, si e o caso.
  • A experiencia profesional se acreditará mediante Informe de Vida laboral actualizado e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa.
  • Os cursos de formación deberán acreditarse mediante copias dos correspondentes títulos ou diplomas.
  • Xustificación do pagamento da taxa segundo a ordenanza vixente (obrigatorio). (ver)

Nome: Convocatoria para a contratación contratación de 4 peóns e a formación dunha lista de sustitución para a brigada de incendios do Concello de Zas.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Concellería Delegada.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.