Sede electrónica Concello de Zas

03:34:38 Martes 3 de agosto 2021
Estás en:

Detalle trámite

Nova Convocatoria de contratación de xefe de brigada do concello de Zas.

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite podrase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de "1 xefe de brigada para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais do concello de Zas”

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no Taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: do 30 de Xuño ata 06 de Xullo de 2021.

Calqueira persoa que cumpra os requisitos da base terceira das bases de convocatoria.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia
  • Xustificación do pagamento da taxa segundo a ordenanza vixente (autoliquidación xefe de brigada) (obrigatorio).
  • Copia do DNI. (obrigatorio) no caso de presentación en representación, ou si a presentación no e telemática).
  • Copia permiso de conducir B (obrigatorio).
  • Copia da titulación exigida. (Enxeñeiro de Montes, Enxeñeiro Técnico Forestal, Técnico Superior en xestión e organización de recursos naturais paisaxísticos, Técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente) (obrigatorio).
  • Copia do Celga 4 ou título de galego equivalente, si e o caso.
  • Copia da documentación acreditativa dos méritos alegados, si e o caso.
  • A experiencia profesional se acreditará mediante Informe de Vida laboral actualizado e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa.
  • Os cursos de formación deberán acreditarse mediante copias dos correspondentes títulos ou diplomas.

Nome: Convocatoria de contratación de xefe de brigada do concello de Zas.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Concellería Delegada.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.