Sede electrónica Concello de Zas

04:16:28 Xoves 11 de agosto 2022
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para a contratación dun xefe de brigada e a formación dunha lista de substitución para a brigada de incendios do Concello de Zas

Non hai convocatorias abertas actualmente

Convocatoria para a contratación dun xefe de brigada e a formación dunha lista de substitución para a brigada de incendios do Concello de Zas.

Prazo de solicitude: 4 días hábiles a partir do seguiente á publicación do anuncio no BOP.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia (obrigatorio)
  • Anexo III (obrigatorio)
  • Copia do DNI. (obrigatorio) no caso de presentación en representación, ou si a presentación no e telemática).
  • Copia permiso de conducir B (obrigatorio).
  • Copia da titulación exigida. (enxeñería de montes, enxeñería técnica forestal, técnico/a superior en xestión forestal e do medio natural, técnico/a en aproveitamento e conservación do medio natural, técnico/a en emerxencias e protección civil ou formación profesional equivalente)(obrigatorio).
  • Copia do Celga 4 ou título de galego equivalente, si e o caso.
  • Copia da documentación acreditativa dos méritos alegados, si e o caso.
  • A experiencia profesional se acreditará mediante Informe de Vida laboral actualizado e copia dos contratos de traballo ou certificados de empresa.
  • Os cursos de formación deberán acreditarse mediante copias dos correspondentes títulos ou diplomas.
  • Xustificación do pagamento da taxa segundo a ordenanza vixente (obrigatorio) (ver)

Nome: Convocatoria para a contratación dun xefe de brigada e a formación dunha lista de substitución para a brigada de incendios do Concello de Zas.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Concellería Delegada.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.