Sede electrónica Ayuntamiento de Zas

03:53:40 Viernes 21 de junio 2024

Información

Personal

29/12/2022

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINSTRATIVO SERV. SOCIALES _ PROCEDIMIENTO ESTABILIZACION

EXP: 2022/E001/000023

Mediante Resolución da Concellería Delegada de persoal núm. 473/2022, de 14 de decembro, aprobáronse as bases do procedemento selectivo para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo de Servizos Sociais, como persoal laboral fixo dentro do procedemento extraordinario de estabilización de emprego temporal do Concello de Zas.

O prazo de presentación de instancias son 20 días hábiles desde o día seguinte a publicación da convocatoria no BOE.


Justificantes de Publicación: