Sede electrónica Ayuntamiento de Zas

18:26:15 Martes 21 de mayo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para elaborar bolsa de empleo para la contratación de auxiliares administrativos/as en el servicio de intervención-tesorería

No hay convocatorias abiertas actualmente

Neste trámite poderase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de “Bases de convocatoria para elaborar unha bolsa de emprego para a contratación de auxiliares administrativos/as no servizo de intervención-tesourería.

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: dez (10) días hábiles contados dende o seguinte ao da dat de publicación do anuncio no BOP. (desde el 27 de marzo hata el 11 de abril)

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Anexo II (obrigatorio).
  • Copia do DNI. (obrigatorio no caso de presentación en representación, ou si a presentación non e telemática).
  • Copia da titulación esixida. Segundo se indica na base 3ª e 5ª. (obrigatorio)
  • Copia do Celga 3 ou título de galego equivalente, si e o caso.

Nome: Convocatoria para elaborar bolsa de emprego para a contratación de auxiliares administrativos/as no servizo de intervención-tesouraría.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.