Sede electrónica Concello de Zas

03:06:50 Venres 21 de xuño 2024

Información

Persoal

29/12/2022

ONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE 1 PRAZA DE PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS MULTIP

EXP: 2022/E001/000024

Anuncio convocatoria do procedemento selectivo para a provisión de 1 praza de peón de obras e servizos multiples como persoal laboral fixo. Procedemento extraordinario de estabilización de emprego temporal ANUNCIO: Mediante Resolución da Concellería Delegada de persoal núm.475/2022, de 15 de decembro, aprobáronse as bases do procedemento selectivo para a provisión dunha praza de peón de obras no departamento de Obras e Servizos, como persoal laboral fixo dentro do procedemento extraordinario de estabilización de emprego temporal do Concello de Zas,


Xustificantes de Publicación: