Sede electrónica Concello de Zas

11:23:34 Martes 18 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria creación bolsa emprego para praza de Auxiliar Administrativo/a como funcionario interino

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de “Bases da convocatoria creación bolsa emprego para praza de Auxiliar Administrativo/a como funcionario interino”.

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: do 22 de marzo ata o 4 de abril.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Anexo II (obrigatorio).
  • Xustificación do pago da taxa segundo a ordenanza vixente (autoliquidación) (obrigatorio).
  • Copia do DNI. (obrigatorio no caso de presentación en representación, ou si a presentación non e telemática).
  • Copia da titulación esixida. Segundo se indica na base 3ª e 4ª. (obrigatorio)
  • Documentación acreditativa dos méritos alegados conforme base 4ª.
  • Copia do Celga 3 ou título de galego equivalente, si e o caso.

Nome: Convocatoria creación bolsa emprego para praza de Auxiliar Administrativo/a como funcionario interino.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedimiento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.