Sede electrónica Concello de Zas

02:39:40 Venres 21 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Convocatoria para elaborar bolsa de emprego de contratación laboral temporal de peón de servizos múltiples 2024-2027

Non hai convocatorias abertas actualmente

Neste trámite poderase presentar unha solicitude para participar no proceso de selección de “ Bases de convocatoria para elaborar unha bolsa de emprego de contratación laboral temporal de peóns de servizos múltiples 2024-2027 ”.

Poderase facer un seguimento do procedemento (bases da convocatoria, listas de admitidos, resultados, etc.) a través das sucesivas publicacións realizadas no taboleiro de anuncios.

Prazo de solicitude: dez (10) días hábiles contados dende o seguinte ao da data de publicación do anuncio no BOP (dende o 27 de marzo ata o 11 de abril.).

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

  • Instancia: Anexo II (obrigatoria).
  • Copia do DNI. (presentación obrigatoria no caso de presentación en representación, ou si a presentación non e telemática).
  • Copia da titulación esixida. Segundo se indica na base 3ª y 5ª (obrigatoria).
  • Fotocopia da documentación acreditativa dos méritos alegados.
  • Copia do Celga 2 ou título de galego equivalente, si e o caso.
  • Xustificante de pago de taxas. (Presentación Obrigatoria) Ver autoliquidación. (ver)

Nome: Convocatoria para elaborar bolsa de emprego de contratación laboral temporal de peón de servizos múltiples 2024-2027.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Prazo de execución: 6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Según modelo do xustificante do pago.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                        Presencial.