Sede electrónica Concello de Zas

22:14:53 Xoves 29 de febreiro 2024
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Atraccións Adicionais para Festexos (Xogos, Inchables, Atraccións de Feria, Postos de Alimentación, Barracas, Etc...

Para presentar una Declaración Responsable de Atraccións Adicionais para Festexos (Xogos, Inchables, Atraccións de Feria, Postos de Alimentación, Barracas, Etc...

Deberá presentarse con una antelación mínima de 15 días naturais.

Calquer persoa física ou xurídica que desexe presentala.

Preferentemente de maneira telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Si o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, donde lle facilitarán dito impreso/os normalizado/as para presentar.

 • Documento acreditativo da representación.
 • A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio ou compromiso de contratación, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso e copia destes.
 • Se for o caso, o certificado, a acta ou o informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.
 • Boletíns eléctricos da instalación(validado) segundo a instrución 2/2018 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, sobre instalacións eléctricas temporais de baixa tensión. En caso de xerador eléctrico, certificado de industria de ter pasado a inspección.
 • Documentación do vehículo e ITV, certificados de conformidade ou marcados CE e o boletín eléctrico de acordo a instrución 2/2018 de ser o caso.
 • Contrato/s entre o promotor ou asociación e as orquestras intervintes.
 • Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa aplicable.
 • O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos esixibles.
 • Abono da taxa.
 • No caso de que se instalen postos de alimentación: carné de manipulación de alimentos do persoal adscrito.
 • No caso de que a actividade se realice no lugar onte ten lugar a verbena: autorización da comisión ou asociación.
 • En caso de ser necesario, certificado de delitos de natureza sexual.
 • Anexar Formulario de Declaración Responsable de Atraccións Adicionais para Festexos.

Nome: Declaración Responsable de Atraccións Adicionais para Festexos (Xogos, Inchables, Atraccións de Feria, Postos de Alimentación, Barracas, Etc...

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial.