Sede electrónica Concello de Zas

12:16:52 Xoves 18 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Orquestas

Para presentar una Declaración Responsable de Orquestas

Deberá presentarse con una antelación mínima de 15 días naturais.

Calquer persoa física ou xurídica que desexe presentala.

Preferentemente de maneira telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Si o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, donde lle facilitarán dito impreso/os normalizado/as para presentar.

  • Documento acreditativo da representación.
  • A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio ou compromiso de contratación, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia destes.
  • Se fora o caso, o certificado, a acta ou o informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.
  • Boletíns eléctricos da instalación(validado) segundo a instrución 2/2018 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, sobre instalacións eléctricas temporais de baixa tensión. En caso de xerador eléctrico, certificado de industria de ter pasado a inspección.
  • Documentación do vehículo e ITV, certificados de conformidade ou marcados CE e o boletín eléctrico de acordo a instrucións 2/2018 de ser o caso.
  • Contrato/s entre o promotor ou asociación e as orquestras intervintes.
  • Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa aplicable.
  • O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles.
  • Abono da taxa.
  • Anexar Formulario de Declaración Responsable de Orquestas.

Nome: Declaración Responsable de Orquestas.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial.